Dotacje - fundusze unijne na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Spis przedsiębwzięć, które będą miały przyznaną pomoc unijną w obecnym kwartale:

Aktywizacja eksportu produkowanych prze PHENIX Sp. z O.O. akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju eksportu fotelików samochodowych dla dzieci .

Automatyzacja procesu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy 4Results Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie modelu mobilnego typu B2B.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych technologii zdalnych. PKWiU: 30.02 - Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji.

Kompletne opracowanie infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi

Kompletne zaprojektowanie społeczeństwa informacyjnego, wzrost konkurencyjności poprzez zaimplementowanie od a do Z portalu partnerskiego do realizacji modeli B2B w firmie Dial Tone Sp. z o.o.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na konstrukcję systemową płyt wielowarstwowych do budowy obiektów małej architektury, elewacji i budynków gospodarczych mało gabarytowych

E-Diver - Stworzenie e-usługi dedykowanej do nurków rekreacyjnych oferującej pakiet funkcjonalności umożliwiający podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkownika.

Incentive - zaprojektowanie nowoczesnego portalu łączącego program motywacyjny dla członków personelu sprzedażowego średnich przedsiębiorstw z podnoszeniem ich kompetencji zawodowych.|Kompleksowe połączenie BCC Sp z o.o. oraz wybranych partnerów w celu optymalizacji procesów biznesowych po przez stworzenie nowego procesu integrującego NewOffice

Integracja systemów ITch w ramach platformy B2B w celu optymalizacji współpracy z partnerami w zakresie dwóch obszarów naszej działalności: sprzedaży usług sprzątania i dystrybucji środków czystości.

Kompeksowe zarządzanie ochroną patentową wynalazków opracowanych przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej wraz z badaniem możliwości gospodarczego ich wykorzystania na świecie.

Nowy szczep Lactobacillus buchneri A o zdolności do syntezy i metabolizmu 1,2- propanodiolu oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych.

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z do produkcji wzorów użytkowych elementów nowoczesnego modelu przechowywania i niskociśnieniowego transportu pneumatycznego materiałów sypkich

Opracowanie i wdrożenie internetowego systemu klasy B2B usprawniającego realizację modeli biznesowych związanych z audytowaniem bezpieczeństwa przedsiębiorstw w modelu kooperacyjnym.

Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich zaimplementowanie od a do Z w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.

Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

Pozyskanie przez IDMAN S.A. w organizacji specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Przeprowadzenie procedury zgłoszenia patentowego dla platformy pn.: Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” grupy Billennium Sp. z o.o.

Opracowanie e-usługi HACCP - Online umożliwiającej odbycie szkoleń oraz tworzenie interaktywnej dokumentacji zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności.

Stworzenie w pełni nowatorskiego portalu wspomagającego przeprowadzanie postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego online- e-publicznydoradca.pl

Wdrożenie calkowicie nowatorskiej e-usługi Raport Online integrującej dane gospodarcze ze źródeł zewnętrznych, przetwarzającej i prezentującej je w czytelnym dla użytkownika formacie.

Stworzenie internetowego serwisu przetwarzania informacji i generowania raportów związanych z rynkiem nieruchomości wyposażonego w narzędzia diagnostyczne i publikacyjne.

Stworzenie kompleksowego serwisu komercyjnego wsparcia i promocji modeli naukowo - edukacyjnych i wydarzeń w obszarze nauk o ziemie o nazwie GEOWORTAL z zastosowaniem rozwiązań mobilnych i stacjonarnych.

Wdrożenie platformy cyfrowej do budowy i publikacji dokumentacji biznesowej przy pomocy sparametryzowanych modułowych szablonów, udostępnianych w modelu SaaS.|Stworzenie platformy oferującej automatyczną diagnozę stanu i poziomu kompetencji dzieci oraz możliwość ich rozwoju przy wykorzystaniu e-learningu innowacyjną metodą psychologii narracyjnej

Stworzenie, wdrożenie i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka.

Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych”

Formalne zgłoszenie ochrony patentowejna wynalazek: Urządzenie mikroprzepływowe i układ mikroprzepływowy obejmujący jedno lub więcej urządzeń mikroprzepływowych.

Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na innowacyjne rozwiązanie pt. Sposób i układ symulacji ciśnienia gazów spalin w układzie wydechowym zwłaszcza dla silników spalinowych diesla szansą na wzrost pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Leszka Kowalika

Wdrożenie aplikacji B2B w celu automatyzacji modeli biznesowych związanych ze składaniem zamówień na asortyment cukierniczy oraz realizacją dostaw przez firmę tortownia.pl

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznej platformy B2B umożliwiającej automatyzację modeli biznesowych pomiędzy Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o., a partnerami biznesowymi

Wdrożenie w pełni nowatorskiego systemu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi projektami.

Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B integrującej zarządzanie procesami zamówień i realizacji dostaw produktów V. Laboratories dla współpracujących Partnerów|Zaimplementowanie od podstaw internetowej platformyB2B celem integracji i automatyzacji procesów biznesowych zamówień, sprzedaży, dystrybucji i serwisu maszyn pomiędzy Budropol Sp.J. a partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B w firmie PUH AKUM S.C. BIURO OBRACHUNKOWE ALFREDA I LESZEK KIJANKA w celu automatyzacji modeli biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawca a Partnerami

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu B2B zwiększającego efektywność współpracy Stacon TIS Duszak Sp. j. z partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany informacji handlowych i finansowych

Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji wymiany danych między firmą AGNIESZKA MARLIŃSKA- CZYŻEWSKA RANGDZIN W3A.PL FRESH-VIEW a jej partnerami biznesowymi.

Wdrożenie systemu B2B, umożliwiającego automatyzację wspólnych przedsięwzięć pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami Biznesowymi w zakresie realizacji projektów

Zaimplementowanie od podstaw modelu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami obsługi klienta w zakresie identyfikacją przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz BHP i nadzorowania aktualności tych przepisów

Wrożenie własnej calkowicie nowatorskiej technologii produkcji opakowań na kremy w technologii cienkiej ściany z wykorzystaniem procesów wtrysku i wtrysko rozdmuchu z rozciąganiem

Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowana przy pomocy komputera metoda na tworzenie struktur bazodanowych bez konieczności znajomości funkcjonowania relacyjnego modelu bazodanowego”

Wyposażenie w sprzęt, meble biurowe, wynajem powierzchni biurowej, budowa Lokalnego Systemu Informatycznego oraz leasing samochodu w IW - BGK w 2011 r.

Nabycie i wdrożenie modelu klasy B2B integrującego elektroniczną wymianę informacji i dokumentów pomiędzy firmą Turbo - Tec a jej Partnerami biznesowymiTagi:
Najnowszy

Darmowe szkolenia dla jednostek niedochodowych

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani zł

Czytaj więcej...